Şartlar & Koşullar


  • Kullanıcı sitede yayınlanmakta olan; her türlü bilgi, yorum, resim, haber, yazı, yazılım, görüntü vs. diğer içeriği, site yetililerinin izni olmaksızın kopyalayamaz ve   doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtamaz.


  • Site üzerinden sunulan hizmetlerin, çeşitli idari ya da teknik nedenlerle kesintiye uğraması, gecikmesi veya benzeri durumlar nedeniyle site yetkilileri hiç bir suretle sorumlu tutulamaz. Ayrıca, site yetkilileri, site üzerinden sunulan içerik ve servisleri önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın zaman zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir ya da sonlandırabilir.


  • Kullanım şartlarının ihlali nedeniyle gündeme gelebilecek; kullanıcının veya üçüncü şahısların her türlü maddi ya da manevi zararlara yönelik talepleri karşısında, site yetkililerinin ya da siteye içerik, idari ve teknik konularda hizmet sağlayan kişi veya kuruluşların, herhangi bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


  • Kullanıcı kendisinin kullanım şartlarına uymamasından kaynaklanabilecek; tüm sorumluluk, maddi ve manevi zararları karşılamayı ve site yetkililerini bu durumlara karşı korumayı taahhüt etmektedir.


  • Kullanıcının, bu bilgileri dikkate alarak gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği her türlü tasarruf, bizzat ve sadece kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcının tasarruflarina bağlı olarak kullanıcının veya üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri maddi veya manevi zararlara yönelik talepler karşısında, site yetkililerinin ya da siteye içerik, idari ve teknik konularda hizmet sağlayan kişi veya kuruluşların, herhangi bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


  • Sitede sunulan ürünlerde yer alan bilgiler, üreticilerin internet sitelerinden, ilgili Distribütör veya sağlayıcı firmalardan alınan genel bilgilerdir. Site yetkilileri, bu bilgilerin doğruluğuyla ilgili herhangi bir garanti vermemekte olup, alınan bilgilerin doğruluğu konusunda kesinlikle sorumlu değildir.


  • Sitede yer alan hertürlü bilgi, servis vesair içerik, temin edilebildikleri halleri ile sunulmakta olup; site yetkililerine herhangi bir sorumluluk yüklemez. Sitede yer alan bilgi veya sair içeriğin kullanımı sonucunda gündeme gelebilecek; doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi her türlü zararlardan ve olası sair masraflardan dolayı site yetkililerinin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.


  • Site yetkilileri, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, sitede yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

  • Alışveriş, Heptoptan.com Ucuz Uygun Kaliteli Alışveriş. online satış mağazasındaki sunulan her türlü bilgi, açıklama, yorum, görüntü veya servisten yararlanmakla, aşağıda belirtilmekte olan Kullanım şartlarının tamamını okuyup anladığınızı ve bu şartların tümünü eksiksiz olarak kabul ettiğinizi, teyit ve taahhüt etmektesiniz.